Tímto se uzavírá základní stať této knihy. Dále budou následovat již speciální kapitoly, které nemají přímou vzájemnou návaznost. Jejich počet bude stále narůstat podle počtu postupně zpracovávaných témat.